SILENT BATTLES

By: Mary Jo Castro (@godwhoheals) I've been a cancer patient for almost two years. Everyday gumigising ako na sinusulit ang mga nalalabi kong minuto, and everyday bumabangon ako na tila ito na ang huling araw ko. Hindi dahil tinanggap ko na may taning na ang buhay ko kundi dahil gusto kong patunayan kay kamatayan na … Continue reading SILENT BATTLES